Privacyverklaring Kim Reijntjes
Juni 2021


Uw privacy is voor Kim Reijntjes van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit
betekent dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website www.kimreijntjes.nl doen met de informatie
die we over u te weten komen als u de website bezoekt.


Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, dan kunt u natuurlijk altijd contact
met ons opnemen.

Contactgegevens
Kim Reijntjes – coaching en training
Bernard Zweerslaan 91
6815 BB ARNHEM
E-mail: kim@kimreijntjes.nl


Verstrekking gegevens aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bv. als de politie dat eist bij een vermoeden van een
misdrijf).


Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer,
tablet of mobiele telefoon plaats op het moment dat u deze website bezoekt. Met behulp van de
cookies wordt informatie opgeslagen zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Maar we
kunnen er ook mee zien dat u ons opnieuw bezoekt.
U hebt zelf altijd de mogelijkheid om via uw browser het plaatsen van alle of bepaalde soorten
cookies uit te schakelen. Wanneer u functionele cookies uitschakelt kan het zijn dat sommige
functionaliteiten van onze website niet of minder goed werken.
Met andere bedrijven (Google) die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik
van de cookies, maar wij hebben daar geen volledige controle over. Lees hiervoor de Google
privacyverklaring.


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Wij
hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staat strike afspraken
over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie
voor andere Google diensten te gebruiken. Wij laten Google uw IP-adres anonimiseren.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons
goed beveiligd zijn. Wij passen onze beveiliging structureel aan en letten goed op wat er mis zou
kunnen gaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, passen wij ook onze privacyverklaring aan. Aan de datum bovenaan
deze privacyverklaring kunt u de versiedatum van onze privacyverklaring zien. Wij adviseren om
regelmatig te kijken of er een nieuwe versie is. Wij zullen ons best doen om wijzigingen in onze
privacyverklaring ook nog apart aan te kondigen.Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact
met ons opnemen (zie contactgegevens onderaan deze privacyverklaring).


U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij ermee doen
• inzage krijgen in de exacte persoonsgegevens die wij van u hebben
• het laten corrigeren van fouten in persoonsgegevens
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming van gebruik persoonsgegevens
• bezwaar maken tegen bepaald gebruik van persoonsgegevens


Let op dat u, als u contact met ons opneemt voor een van bovenstaande redenen, altijd duidelijk
aangeeft wie u bent zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon
aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht
in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.